DU HỌC CÁC NƯỚC KHÁC

Ngoài Mỹ, Canada, Châu Âu thì sinh viên có muôn vàn lựa chọn điểm điến để học tập với nhiều trường có xếp hạng cao trong top các trường đại học tốt nhất thế giới như New Zealand, Úc, Singapore…