ĐÀO TẠO

Quý vị đang có những dự tính lớn lao sẽ làm thay đổi tương lai con em hoặc chính mình?

Và quý vị đã làm gì để chuẩn bị và kiểm soát nó?

Cali Pacific, chúng tôi đã đi qua con đường quý vị sắp bước tới và sẽ là người bạn đắc lực hỗ trợ quý vị trong mỗi bước chân. Hãy chia sẽ chúng tôi tâm tình của quý vị, Cali Pacific sẽ hoạch định con đường ngắn nhất để đạt được mục tiêu.

Các dịch vụ đào tạo sau sẽ mang lại kiến thức cần thiết và sự tự tin giúp quý vị thành công như ý:

  • Đào tạo Kỹ năng và kiến thức trả lời phỏng vấn xin visa du học Mỹ
  • Đào tạo Tiếng Mỹ cho người chuẩn bị định cư
  • Đào tạo học viên muốn trở thành chuyên gia tư vấn du học
  • Đào tạo tiếng Anh
  • Ngoài ra Trung tâm Cali Pacific còn thường xuyên mở các lớp chia sẽ miễn phí kĩ năng chuyên ngành và kĩ năng mềm cho trẻ em và cả người lớn – những ai có mong muốn phát triển bản thân

Hãy chuẩn bị hành trang ngay từ hôm nay Quý vị nhé vì “Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay”