Với hàng ngàn đối tác tại Mỹ Canada, Úc, Châu Âu, trung tâm Cail thường xuyên đón tiếp đại diện các trường đến làm việc, trao đổi thông tin, tập huấn và tổ chức hội thảo du học và nói chuyện cùng học sinh “coffee talk”. Điều này mang lại cơ hội cho phụ huynh và học sinh có thể trao đổi trực tiếp với đại diện của trường về các vấn đề học tập tại trường, văn hóa sở tại, chính sách visa…