HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

Trong 5 năm hoạt động, trung tâm đã tổ chức thành công các hoạt động như giao lưu văn hóa với sinh viên quốc tế các nước, quảng bá hình ảnh và con người Huế, cuộc thi nói tiếng Anh quảng bá Huế, cứu trợ đồng bào bị lũ lụt… Ngoài ra, với quan điểm cho đi là nhận lại và với mong muốn chung tay giúp đỡ cộng đồng. Trong những năm tới trung tâm sẽ thường xuyên tổ chức các lớp học chuyên đề MIỄN PHÍ nhằm mục đích chia sẻ kĩ năng chuyên ngành và kĩ năng xã hội để các bạn sinh viên – học sinh và tất cả những ai có mong muốn học hỏi với mong muốn nâng cao kiến thức và hoàn thiện bản thân.